Організаційно-педагогічної, навчально-виховної, науково-методичної
НазваОрганізаційно-педагогічної, навчально-виховної, науково-методичної
Сторінка1/8
Дата конвертації04.09.2013
Розмір0.91 Mb.
ТипДокументи
www.uchenik-ua.com > Правові акти > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8
Про виконання Основних напрямів

організаційно-педагогічної, навчально-виховної, науково-методичної

роботи управління освіти Чернівецької міської ради,

дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів

м.Чернівців за 2010/2011 н.р.
Д О В І Д К А

на колегію управління освіти Чернівецької міської ради


10 червня 2011 року

2/2011-1


Протягом 2010/2011н.р. управління освіти, навчальні заклади міста працювали над реалізацією завдань щодо розвитку освітньої галузі, визначених законами України “Про дошкільну освіту”, “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про позашкільну освіту”, указами Президента України „Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні” від 20 березня 2008 року № 244, про оголошення 2011 року Роком освіти від 30 вересня 2010 року № 926/2010, постановами Кабінету Міністрів України “Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти” від 14 січня 2004 року №24, які спрямовані на забезпечення належного функціонування та розвиток освіти в Україні, створення умов для забезпечення рівного доступу до якісної освіти. Продовжувалася робота по виконанню Державної програми щодо розвитку та функціонування української мови на 2004-2010 роки, відповідних заходів, затверджених виконавчим комітетом міської ради, галузевої Програми поліпшення вивчення української мови в загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин на 2008-2011 роки, міських програм «Вчитель» (2002-2012 рр.), розвитку профільної освіти в загальноосвітніх навчальних закладах (2008-2010 рр.), технічного оснащення загальноосвітніх навчальних закладів (2007-2010 рр.), «Моніторинг якості освіти» (2007-2012 рр.), щодо роботи з обдарованими дітьми та учнівською молоддю навчальних закладів міста (2007-2010 рр.), розвитку туризму (2004-2010 рр.), «Шкільний спортивний майданчик» (2007-2012 рр.), щодо зміцнення матеріально-технічної бази позашкільних навчальних закладів та дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста (2009-2011 рр.), щодо реконструкції водоканалізаційних мереж, систем опалення, модернізації технологічного обладнання та капітального ремонту приміщень, харчоблоків і пралень дошкільних дитячих закладів міста (2008-2010 рр.).

Завдяки цілеспрямованим діям управління освіти, міського методичного кабінету, педагогічних колективів у 2010/2011 н.р. вдалося зробити суттєві кроки на шляху до підвищення якості освіти.

План роботи управління на 2010/2011 навчальний рік виконаний. Проведено 4 засідання колегії управління освіти, 2 конференції, 3 засідання ради методичного кабінету, 3 педагогічні читання, 28 нарад та 14 психолого-педагогічних семінарів-практикумів для керівників закладів освіти, 97 засідань методичних об’єднань учителів різних категорій, 69 семінарів-практикумів та методичних тренінгів для вчителів, 45 занять школи молодого вчителя за різними фахами, 8 навчань резерву керівних кадрів і молодих керівників закладів освіти, 6 засідань круглого столу, 2 педагогічні мости, 3 акції, 69 творчих звітів, експедицій, конкурсів, турнірів, фестивалів, змагань різних видів та рівнів. Розглянуто 55 письмових звернень громадян.

Завершено 10-річний цикл проведення державної атестації навчальних закладів міста. За цей період проатестовано 104 (94,2%) заклади освіти міста. Серед них: загальноосвітніх навчальних закладів – 49, у тому числі комунальних – 48, приватних – 1; дошкільних навчальних закладів – 47 та 8 позашкільних закладів міста.

Зокрема, в 2010/2011 н.р. здійснено державну атестацію 4-ьох дошкільних (№5,24,45,47), 1-го загальноосвітнього (ліцею № 1) навчальних закладів, міського центру дитячої та юнацької творчості. Дошкільний навчальний заклад №24, ліцей № 1, центр дитячої та юнацької творчості проатестовано з відзнакою, дитячі установи № 5,45,47 - на достатньому рівні.

Проведено більше 29-ти тематичних перевірок, 38 моніторингів якості освіти, видано 368 виробничих наказів, надавалась методична допомога новопризначеним керівникам усіх рівнів.

Задовольняючи освітні потреби населення, на порядку денному управління освіти - модернізація змісту освіти через постійний розвиток, впровадження різноманітних профілів, напрямів та форм організації навчально-виховного процесу в дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних закладах.
І. Кадрове забезпечення

Виконуючи галузеві закони України, Укази Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні» від 04.07.2005р. № 1013, «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні» від 20.03.2008р. № 244, нормативні документи Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Державну та регіональну програму «Вчитель», управлінням освіти міської ради проводиться значна робота щодо покращання кадрового забезпечення навчально-виховного процесу в закладах міста.

На сьогодні у системі освіти міста працюють 3320 педагогів:
Всього праців-ників

Освітній

рівень

Кваліфікаційні категорії

Педагог.

звання

Пен-сій-ного віку

повна вища освіта

базова вища освіта

сер. спецосв.

сер. заг. осв.

вища

І кат.

ІІ кат.

спец.

вч.-мет./вих.-мет.

ст.

вчит./ст.

вих.

ЗНЗ

2062

1908

92,5

%

34

1,6

%

117

5,6

%

3

0,1

%

1241

60,2%

276

13,4%

203

9,8%

342

16,6 %

494

24,0%

430

20,8

268

13,0%

ДНЗ

1109

671

60,5

%

57

5,1

%

363

32,7%

18

1,6

%

216

19,5%

174

16,7%

157

14,2 %

562

50,7 %

64

5,8

%

5

0,4

%

79

7,1

%

ПНЗ, спор.

школ

149

104

69,8%

9

6,0%

34

22,8%

2

1,3%

не присвоюється

12 – керів. гуртка-методист

26

17,4%

Всього:

3320

2683

80,8

%

100

3,0

%

514

15,5%

23

0,7

%

1457

46,0%

450

14,2%

360

11,3%

904

28,5%

570

17,2%

435

13,1%

373

11,2%

Як і в минулі роки, зберігається позитивна тенденція щодо збільшення кількості вчителів, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста або магістра. Їх частка від загальної кількості складає 80,1%, у 2009 році – 79,2%.

З метою забезпечення освітніх закладів педагогічними працівниками з відповідною освітою і належним рівнем професійної підготовки щорічно визначається потреба в педагогічних працівниках, подається заявка в Головне управління освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації для поповнення педагогічних кадрів молодими спеціалістами. Підвищенню якісного відбору молодих спеціалістів – випускників вищих навчальних закладів сприяє ще й те, що впродовж 4 років працівники управління освіти міської ради присутні при розподілі молодих спеціалістів у Чернівецькому педагогічному коледжі. У цьому навчальному році працевлаштовано 76 молодих спеціалістів, які вчились за державним замовленням та були розподілені в підпорядкування управління освіти через Головне управління освіти і науки Чернівецької ОДА. На робочих місцях організовано їх стажування та наставництво. Молоді спеціалісти відвідують за фахом школи молодого вчителя. За час навчання в них опрацьовується чимало тем, пов’язаних зі специфікою викладання того чи іншого предмета, основами дидактики, вивчення нових освітніх технологій. Підтримується тісний зв'язок з досвідченими вчителями, які проводять відкриті уроки, виховні заходи.

Постійно здійснюється контроль за комплектуванням закладів освіти педагогічними кадрами та раціональним розподілом навчального навантаження. Відповідно до Положення про порядок добору управлінських кадрів загальної середньої освіти сформовано резерв керівних кадрів всіх ланок управління освітою. Для навчання керівних кадрів при управлінні освіти міської ради працює школа резерву керівних кадрів та молодого керівника. На них діляться досвідом керівної роботи працівники, які перебувають на посаді директорів багато років, проводяться психологічні тренінги, розглядаються різноаспектні питання управлінської діяльності.

Завдяки підняттю престижу праці педагога та підвищенню освітянам заробітної плати спостерігається, хоч і незначний, але спад плинності педагогічних працівників. Якщо в 2010 році він складав 5,2%, то за ІІ півріччя 2010/2011н.р. це лише 1,5%. Відрадно й те, що в цьому навчальному році омолодився кадровий склад педагогів, оскільки зменшилась кількість працівників пенсійного віку: в 2010 році цей показник складав 13,1% , на сьогодні він складає 11,2%.

Зміцненню та покращанню кадрового потенціалу освітян міста сприяє чітка організація атестації. Атестація в місті щорічно проводиться відповідно до ст..54 Закону України «Про освіту», згідно з вимогами Типового положення про атестацію педагогічних працівників.

У 2010/2011 навчальному році, останньому році п’ятирічки, атестовано 627 освітян, що становить 19,4% від загальної кількості працюючих педагогів. Всього за п’ятирічний цикл атестації 2007-2011рр. у закладах освіти міста Чернівців атестовано 2893 педагоги, які підлягали атестації, що складає 94,4% від загальної кількості працюючих. Із них: 1511 – «спеціаліст вищої категорії», 457 – «спеціаліст І категорії», 449 – «спеціаліст ІІ категорії»; присвоєно педагогічні звання «вчитель-методист» 189 педагогам, «старший учитель» - 242, «вихователь-методист» - 37, «керівник гуртка-методист» - 11, «старший вихователь» - 5, «педагог-організатор-методист» - 1.

За результатами п’ятирічного циклу атестації до нагородження представлено 1779 педагогічних працівників. З них:

- Грамотою управління освіти Чернівецької міської ради - 894;

- Почесною грамотою Головного управління освіти і науки Чернівецької облдержадміністрації - 564;

- Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України - 218;

- нагрудним знаком «Відмінник освіти України» - 100;

- нагрудним знаком «Василь Сухомлинський» - 2;

- нагрудним знаком «Софія Русова» - 1.
ІІ. Дошкільна освіта
У минулому навчальному році педагогічна діяльність дошкілля міста була перебудована в зв’язку із запровадженням нової Базової програми розвитку дитини «Я у Світі», яка спрямована на модернізацію навчально-методичної бази дошкільних закладів, реалізацію індивідуально-зорієнтованої дошкільної освіти, запровадження інформаційно-інноваційних технологій, оптимізацію партнерської взаємодії з родинами вихованців.

Більш ефективному запровадженню нової програми сприяли розроблені міським методичним кабінетом спільно з творчою групою педагогів дошкільних навчальних закладів орієнтовні моделі планування освітньо-виховного процесу. З цією ж метою управління освіти міської ради переорієнтувало педагогічні колективи на організацію внутрішньосадкових методичних об’єднань, на яких педагоги мали змогу більш детально познайомитись з досвідом роботи дошкільних закладів інших областей, на базі яких проходила апробація нової програми.

Завершується робота над упорядкуванням збірки методичних рекомендацій на допомогу вихователям-методистам щодо роботи з педагогами за новою програмою, яка розроблена міським методичним кабінетом та творчою групою.

Запровадженню нових методів навчання та виховання дітей сприяли різноманітні інтерактивні форми роботи з педагогами. Зокрема, з керівниками дошкільних закладів було проведено семінар за участю науковців факультету дошкільної педагогіки та психології Чернівецького Національного університету з проблеми «Культура управлінсько-методичної діяльності як умова і результат розвитку творчого потенціалу педагогів». З молодими спеціалістами обговорювались актуальні питання виховання дошкільнят на засіданнях Школи особистісного зростання, з резервом та початкуючими керівниками - в Клубі ділового спілкування.

Одним із основних інструментів забезпечення якісної освіти є впровадження у діяльність дошкільних закладів інформаційно-інноваційних технологій, що дає можливість покращити розвиток, управління та результати освітньо-виховного процесу. На жаль, забезпечення комп’ютерною технікою дошкільних навчальних закладів ще мізерне.

Важливим ресурсом інноваційного розвитку дошкільної освіти міста є посилення інтелектуально-кадрового потенціалу. На даний час у дошкільних закладах працює понад 1000 педагогів (60% - з вищою освітою). З них: вищу категорію мають 184 педагоги, І і ІІ категорію – 232. 57 педагогічних працівників нагороджено знаком «Відмінник освіти України».

З 1січня 2011 року набрали чинності нові Типові штатні нормативи дошкільних навчальних закладів, якими має бути змінено кількість штатних одиниць та передбачено нові посади.

В умовах реформування дошкільної галузі цілеспрямована робота проводилася із збереження та розширення мережі дошкільних закладів, відповідно контингентів дітей у них.

Завдяки спільним зусиллям міської ради й управління освіти, з вересня 2010 року розпочато діяльність дошкільного підрозділу навчально-виховного комплексу «Берегиня», внаслідок чого 80 дітей одного з мікрорайонів міста влаштовано в дошкільний заклад. У лютому 2011 року зданий у експлуатацію дошкільний заклад №19 Центр розвитку дитини «Барвінок», будівля якого раніше використовувалась як ЗОШ №21. На даний час у ньому вже виховується 180 дітей.

У місті функціонують 55 дошкільних навчальних закладів та один навчально-виховний комплекс «Берегиня», в т.ч. 53 – комунальної власності, 1 – відомчого підпорядкування «Казка» УМВС України в Чернівецькій області, 2 приватних – «Надія» та «Дзвіночок», у яких виховується 9288 дітей. Суспільним дошкільним вихованням охоплено 83,8 % маленьких чернівчан.Аналіз можливостей існуючих дошкільних закладів Садгірського району та потреб у них на найближчі роки вимагає відкриття ще двох груп для дітей ясельного віку на базі НВК «Берегиня» вже до початку нового 2011/2012н.р.

Рішенням 7 сесії VI скликання Чернівецької міської ради передбачено будівництво дошкільного закладу в мікрорайоні Ленківці та відновлення недіючого корпусу дошкільного закладу №49. Значно переукомплектовані дошкільні заклади в центрі міста та районі Роша. Цю проблему вирішуватимемо за рахунок реконструкції недіючого приміщення по вул. Ольжича,12 та переобладнання під дошкільні групи приміщення початкової школи №25. Виконання цих робіт затверджено також рішенням вищезгаданої сесії міської ради.

На виконання Закону «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої й дошкільної освіти по організації навчально-виховного процесу», затвердженого Верховною Радою України від 06.07.2010р., запроваджено обов’язкову дошкільну освіту для дітей старшого дошкільного віку, чим створюються рівні стартові умови для дітей 5-річного віку. Станом на 1 січня 2011 року 98,7% дітей цієї категорії уже здобувають дошкільну освіту в дошкільних закладах. За рахунок охоплення іншими формами дошкільної освіти цей показник сягає 99,7%.

Згідно з наказом управління освіти Чернівецької міської ради щодо впровадження Програми розвитку дітей старшого віку «Впевнений старт» педколективи дошкільних закладів №43,53 протягом року здійснили апробацію цієї програми та надали пропозиції щодо її вдосконалення.

У наступному навчальному році освітньо-виховний процес у інших дошкільних навчальних закладах міста будуватиметься також з використанням елементів цієї програми.

Керівники дошкільних закладів поширюють практику організації різних форм навчання з родинами вихованців та проводять роз’яснювальну роботу з мешканцями мікрорайонів про необхідність здобуття дитиною дошкільної освіти за рік до навчання у 1-му класі. Управлінням освіти вирішується питання надання послуг з індивідуального навчання дітей з вадами фізичного розвитку.

У дошкільних навчальних закладах міста проводилася відповідна робота щодо створення належного розвивального середовища як важливого напрямку педагогічної освіти. Педколективи всіх дошкільних закладів подбали про насиченість предметно-ігрового середовища, облаштування розвивальних центрів з художньо-естетичного, фізкультурно-оздоровчого й сенсорного спрямування.

З метою формування у дітей знань про історію нашої держави, її символи, ознайомлення з культурою українського народу та виховання поваги до народних традицій і звичаїв проведений конкурс на кращий куточок державної символіки України. Найкращі куточки державної символіки України в дошкільних навчальних закладах №38,9,43,3.

Завдяки активній участі дошкільних закладів у місячниках благоустрою, акції «Чисте довкілля», внутрішньосадкових конкурсах на кращий майданчик, значно покращилось облаштування ігрових та спортивних майданчиків дошкільних закладів. Усе частіше керівники дошкільних закладів звертаються до теорії менеджменту та маркетингових технологій. Завдяки цьому дошкільний навчальний заклад «Оселя талановитих» виграв грант на облаштування ігрового майданчика волонтерами Чернівецької обласної благодійної спілки самаритян з Німеччини. Це вже 4-й майданчик, який обладнано цією спілкою в міських дошкільних закладах.

Адміністраціями дошкільних закладів спільно з батьківською громадськістю та спонсорськими організаціями проводилася робота щодо удосконалення матеріально-технічної та матеріальної бази. Керівники багатьох закладів продовжили роботу по впровадженню енерго- та теплозберігаючих технологій: у 31-му закладі здійснено заміну вікон і дверей на металопластикові. У дошкільному закладі №33 замінено віконні блоки, у 15-ти – проведено частковий ремонт та заміну інженерних мереж. Керівниками дошкільних навчальних закладів виконано рішення міської ради щодо очищення горищ і підвалів від складованих матеріалів та сміття.

У більшості дошкільних закладів частково поповнився столовий посуд та кухонний інвентар, у достатній кількості придбано м’якого інвентарю.

Адміністраціями окремих дошкільних закладів значні кошти акумульовано на оновлення та забезпечення лікарськими засобами. Проведено огляд-конкурс медичних кабінетів, у якому призові місця отримали дошкільні заклади №25,38,7. Удосконаленню медичного обслуговування дітей сприяла також робота майстер-класів для старших медсестер.

Існує необхідність активізувати роботу в дошкільних закладах з питань цивільного захисту населення на зразок того, як вона організована в загальноосвітніх, а саме проводити практичні заняття з даного питання з усіма учасниками навчально-виховного процесу в дошкіллі.

Належна увага з боку управління та керівників закладів приділялася залученню дітей до фізкультурно-оздоровчої роботи. У цьому навчальному році в дошкільних навчальних закладах № 6,35 відремонтовано спортивні зали, в №5 - облаштовано спортивну кімнату. Щорічно в дошкільних закладах проводяться спортивні змагання «Перші кроки». Нещодавно на базі ДЮСШ №1 відбулося спортивне свято, присвячене Міжнародному дню захисту дітей.

Пріоритетними в діяльності управління освіти є питання організації дитячого харчування. Дошкільні заклади задовільно забезпечуються основними продуктами харчування, посилено контроль за якістю приготування страв та веденням ділової документації. Середня вартість харчування однієї дитини в день складає 10,80 грн.

Проведені заходи позитивно впливають на емоційний, психологічний, фізичний стан дітей, а в цілому на покращення їхнього здоров’я.

В усіх дошкільних навчальних закладах міста успішно вирішується організація додаткових освітніх послуг.

Творчо самореалізуватися вихованцям допомагає створена в закладах система гурткової роботи. В установах діє близько 100 профільних груп, переважна кількість дітей охоплена гуртковою, секційною та студійною роботою художньо-естетичного напрямку, інтелектуального та фізкультурно-оздоровчого спрямування.

Результативність роботи педагогів з розвитку творчих здібностей дітей постійно демонструються на різноманітних конкурсах. Зокрема, у всеукраїнських: «Подаруйте дітям пісню!» (ДНЗ №50), «Розвивальне середовище у дошкільному закладі» (ДНЗ №43), у фестивалі «Колискова пісня» (ДНЗ №24, 32,41).
  1   2   3   4   5   6   7   8

Додати документ в свій блог або на сайт

Схожі:

Організаційно-педагогічної, навчально-виховної, науково-методичної iconОрганізаційно-педагогічної, навчально-виховної, науково-методичної
Завдяки цілеспрямованим діям управління освіти, міського методичного кабінету, педагогічних колективів у 2010/2011 н р вдалося зробити...

Організаційно-педагогічної, навчально-виховної, науково-методичної iconДніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти...
Відділ з питань координації діяльності методичної кабінетів (центрів)та методичної роботи з педагогічними кадрами

Організаційно-педагогічної, навчально-виховної, науково-методичної iconПоложення про методичні комісії (МК)
Мк — це структурний підрозділ методичної служби училища, який об'єднує педагогів, які відносяться до однієї навчальної галузі (одного...

Організаційно-педагогічної, навчально-виховної, науково-методичної iconПлан організаційно-практичних заходів щодо вдосконалення роботи з...
Створювати належні умови для рівного доступу до якісної освіти усім дітям шкільного віку. Вжити заходи для забезпечення організаційно-правових...

Організаційно-педагогічної, навчально-виховної, науково-методичної iconУсеукраїнська науково-практична конференція
Запрошуємо Вас узяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Науково-методичні основи сучасного навчально виховного-процесу...

Організаційно-педагогічної, навчально-виховної, науково-методичної iconОсобливості внутрішкільного контролю за станом виховного процесу...
Внутрішкільний контроль один із головних засобів забезпечення надійної І достовірної інформації про стан виховної роботи, яка необхідна...

Організаційно-педагогічної, навчально-виховної, науково-методичної iconАналіз науково-методичної діяльності сют №4 протягом 2010- 2011 навчального року
Аналізуючи науково-методичну роботу за 2010-2011 навчальний рік, можна констатувати, що у порівнянні з минулим навчальним роком ця...

Організаційно-педагогічної, навчально-виховної, науково-методичної iconЗасідання ради дублерів закладу від 17. 02. 2012р
Живанова Марина дублер заступника директора з навчально-виховної роботи в початковій школі

Організаційно-педагогічної, навчально-виховної, науково-методичної iconНавчально-методичний посібник «Впровадження інтерактивних методів...
Формування комунікативної компетентності учнів засобами педагогічної технології розвитку критичного мислення та

Організаційно-педагогічної, навчально-виховної, науково-методичної iconРішення методичної ради Житомирського обласного інституту післядипломної...
Ф. В. Мельника рада відмічає, що програма гуртка передбачає закріплення знань шкільного курсу безпеки життєдіяльності, Захисту Вітчизни,...

Додайте кнопку на своєму сайті:
документи


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
www.uchenik-ua.com