Методичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2013/2014 навчальному році
НазваМетодичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2013/2014 навчальному році
Сторінка3/9
Дата конвертації01.10.2013
Розмір0.82 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
www.uchenik-ua.com > Правові акти > Методичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Рекомендована література


 1. Біологічні олімпіади школярів: Навчально-методичний посібник/ Л.С. Ващенко, О.В. Данилова, М.Ю. Макарчук, В.О. Мотузний – К.: Ґенеза, 2002. –288с.

 2. Підготовка учнів до біологічних олімпіад/ О.В. Данилова, К.М. Задорожний, Д.А. Бабанов. С.А. Данилов – Х.: Вид. група «Основа», 2004. –112с. – (Серія «Бібліотека журналу “Біологія”»; Вип..1(13)).

 3. Олімпіади з біології для школярів / О.В. Данилова, К.М. Задорожний, Д.А. Бабанов. С.А. Данилов – Х.: Вид. група «Основа», 2006. – 256с.

 4. Сучасна біологія. Тести теоретичної частини І, ІІ, ІV-VII міжнародних біологічних олімпіад (укр./англ. мовами)/ С.В.Страшко,
  Л.А. Животовська, М.В. Гринева – К.: Вища школа, 2006.


Методист біології А.Г. Григоров

Про проведення I (шкільного) та ІІ етапу

Всеукраїнської учнівської олімпіади

з історії та правознавства у 2013/2014 н.р.
Повідомляємо, що на виконання наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1079 від 05.08.2013 р. «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів у 2013/2014 навчальному році» I етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії та правознавства відбудеться у жовтні 2013 року, ІІ етап – у листопаді-грудні 2013 р.

Документом, що визначає порядок організації та проведення Всеукраїнських інтелектуальних змагань, їх організаційне, методичне й фінансове забезпечення, порядок участі в змаганнях і визначення переможців, є Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності, затвердженого наказом МОНмолодьспорту України від 22.09.2011 № 1099, та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 17 листопада 2011 року за № 1318/20056 зі змінами та доповненнями (далі – Положення).

У I етапі учнівської олімпіади з історії згідно з пунктом 3.5.1. Положення беруть участь учні 8-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, у І етапі учнівської олімпіади з правознавства – учні 9-11 класів.

Шкільні олімпіади з історії і правознавства рекомендуємо проводити в один тур за завданнями, підготовленими вчителями історії та правознавства та за графіками школи.

Завдання з історії до І етапу олімпіади мають бути укладені з урахуванням нових тенденцій історичної освіти і забезпечувати можливості якнайповнішого розкриття здібностей учасників, виявлення їх здатності до історичного пізнання та творчого осмислення минулого та із урахуванням навчально-предметних учнівських компетенцій.

Завдання мають охоплювати різні галузі історії – політичну, економічну, соціальну, культурну тощо, а також всі категорії історичних компетентностей. Завдання із правознавства – повинні враховувати чинне законодавство, що внесено до шкільної програми.

При складанні завдань шкільного етапу треба враховувати тематику матеріалу з історії України та всесвітньої історії, вивченого учнями відповідного класу на час проведення олімпіади та матеріали з історії України та всесвітньої історії за попередні класи. При складанні завдань шкільного етапу з правознавства - тематику матеріалу з правознавства (практичний курс) за 9 клас та основ правознавства за 10 клас. При складанні завдань з правознавства необхідно пам’ятати про практичні юридичні ситуації, які необхідно обов’язково внести для розв’язку учнями.

Структуру комплекту завдань, типологію завдань та рівень їх складності вчителі визначають самостійно, але при цьому рекомендуємо при їх складанні орієнтуватись на структуру завдань обласних олімпіад за минулі роки.

Для перевірки олімпіадних робіт потрібно передбачити відповідні критерії їх оцінювання та вказувати їх у завданнях.

При визначенні переможців змагань необхідно дотримуватися пункту 5.4 чинного Положення, зокрема, що переможцем не може бути учасник, який за сумарним результатом у всіх обов’язкових турах відповідного етапу олімпіади набрав менше, ніж третину від максимально можливої сумарної кількості балів.
Поради вчителеві при роботі з учнями:

Готуючи обдарованих дітей до проведення Всеукраїнських олімпіад з історії та правознавства на різних етапах, рекомендуємо вчителеві:

 • виробити певну якісну систему пошуку, відбору та навчання інтелектуально зростаючих школярів;

 • вивчати і розвивати їхні нахили на уроках та у позакласній діяльності;

 • доцільно використовувати профільність у навчанні учнів;

 • підтримувати обдарованих дітей, пробуджуючи в учнів дух творчого пошуку і змагання;

 • охоплювати змаганнями із історії та правознавства якомога більшу кількість дітей, виявляючи серед них найкомпетентніших та найбільш здібних дітей;

 • систематизувати вивчене, спланувати регулярну підготовку до майбутніх змагань, підбирати тренувальні вправи, проводити консультування, створювати мікроклімат здорової конкуренції учнів;

 • марно не витрачати розумовий потенціал дитини, допомогти учневі визначитися в певному напрямку (у виборі предмета для участі в олімпіаді);

 • дотримуватись вимог проведення олімпіад.


Поради вчителеві при складанні завдань:
Під час складання завдань до шкільних олімпіад вчителям необхідно враховувати і дотримуватись такого:


Історія

Правознавство

хронології історичних подій, явищ та процесів, послідовності та синхронності історичних подій, закономірностей та зв’язку між ними

роботи із нормативно-правовими документами (їх аналітичне та практичне застосування, вміння учнів аналізувати правові діяння, що ґрунтуються на законі чи нормі права)

визначення історичних понять, термінів, вироблення вміння оперувати новими поняттями та аналізувати їх

розв’язування юридичних задач та вирішення правових ситуацій (виділення головних ознак правових понять, тлумачення їх на основі відповідної юридичної інформації, використання правової термінології)

роботи з різними видами карт (тематичними, схематичними, контурними, атласами), співвіднесення історичних подій до визначеного місця, орієнтація по карті за допомогою різноманітних вправ, порівняння деяких карт

розкриття правових понять і термінів (коментування ідей, теорій та сучасних проблем у юриспруденції, викладення власних позицій та думок стосовно правових фактів і явищ, висловлення із юридичних питань)

персоніфікації історичних подій (характеристика ключових історичних діячів, описання їх діяльності, впізнання за портретами)


творчих компетентностей (творче мислення, генерування нових ідей, пропонування можливих способів розв’язання проблем, креативне оформлення власних результатів, визначення власних пріоритетів) тощо.

роботи з історичними документами та іншими документальними джерелами (їх критичним аналізом, дослідженням, припущеннями, конкретизацією подій)

Практичні завдання повинні бути зорієнтовані на можливості учнів 9 -11 класів відповідно до навчальних програм (складати прості правові документи, визначати правильність уже складених документів, уміння наводити до поставленого питання приклади, аналізувати положення нормативно-правових актів у їх системному взаємозв’язку, здійснювати розбір).

оволодінню творчими видами діяльності (переконання, доведення своєї точку зору, аргументування, робити висновки, самостійний пошук відповідей на питання, бачення протиріччя) тощо

При підготовці до олімпіади учні повинні відслідковувати політичні та суспільні події в Україні, уміти давати їм правову оцінку.Людмила Базилевська,

завідуюча НМЛ суспільних дисциплін ДОІППО

Про проведення ІІ етапу

Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови і літератури у 2013/2014 навчальному році

в Дніпропетровській області
ІІ (районний, міський) етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови і літератури проводиться серед учнів 8-11 класів 24.11.2013 р. за завданнями Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Мовно-літературна олімпіада сприяє підвищенню інтересу школярів до поглибленого вивчення української мови та літератури, розвитку творчих здібностей філологічно обдарованих дітей, оволодінню мистецькими секретами однієї з наймилозвучніших мов світу. Олімпіадні завдання з української мови і літератури орієнтовані на лінгвістичну компетентність учнів, їхній інтелектуальний потенціал, неординарність та креативність мислення.

Завдання з української мови передбачають творчу роботу, невелике творче висловлення, опис, розповідь чи роздум, щоб учні змогли продемонструвати власні філологічні здібності, ціннісні орієнтири, самостійність мислення. Крім творчого завдання, пропонуватимуться бліцзапитання, тести, практичні завдання з фонетики, морфології, лексики, фразеології, орфографії, синтаксису, але все в межах навчальних програм. Обов’язковою складовою в кожному класі будуть завдання на визначення рівня сформованості орфографічної й пунктуаційної грамотності учасників олімпіади. Значну увагу буде відведено питанням культури мовлення, редагуванню речень, перекладу словосполучень, різним видам мовних розборів. Щоб якісно підготуватися до олімпіади, необхідно повторити мовний матеріал, вивчений у попередніх класах, і, не обмежуючись навчальним підручником, попрацювати зі словниками та допоміжною літературою.

З української літератури на олімпіаді пропонуватимуться як творчі завдання, так і тести та літературні запитання, що передбачають чіткі та лаконічні відповіді. Звичайно, найвагомішим завданням буде творча робота, у якій учень продемонструє оригінальність мислення, образність мовлення, креативність, розкриє свій письменницький талант. Знання змісту художніх творів, літературних фактів, літературознавчих понять, особливостей індивідуального стилю письменника забезпечить точність відповіді на бліцзапитання. Але учнямнеобхідно не лише продемонструвати знання матеріалу, а й уміння його застосовувати, аналізувати, давати оцінку героям чи обставинам. Готуючись до олімпіади, слід потренуватися у виконанні тестів різних рівнів.

2013/2014 навчальний рік особливий, бо ми готуємося і відзначаємо 200-річний ювілей великого українського поета Тараса Григоровича Шевченка. Тож на всіх етапах олімпіади учням 8-11 класів пропонуватимуться завдання, завдяки яким школярі продемонструють свою обізнаність з біографією Кобзаря, розкриють своє ставлення до творчої спадщини генія українського народу.

Крім кропіткої роботи з підручниками, словниками, правописом, пропонуємо скористатися додатковою літературою:

1. Пахаренко В.І. Шкільне шевченкознавство: Навчальний посібник. – Черкаси: Брама-Україна, 2007.

2. Олімпіада з української мови та літератури. Навчально-методичний посібник. – Тернопіль: Мандрівець, 2013.
3. Серія «Тест-контроль». Українська мова та література. 5-11 кл. Видавництво «Весна».

4. Сучасна українська літературна мова: Підручник / М.Я.Плющ. – К.: Вища школа, 2003.

5. Тєлєжкіна О.О. Говоримо та пишемо українською правильно і красиво.– Харків: Вид. група «Основа», 2010.

6. Авраменко О.М., Блажко М.Б. Українська мова та література. Довідник. Завдання в тестовій формі. – К: Грамота, 2012.

Електронні адреси мовних та літературних сайтів для самоосвітньої діяльності учнів з української мови та літератури

1.Електронна бібліотека Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського (http://www.nbuv.gov.ua).

2. Бібліотека української поезії (http://poetry.uazone.net).

 1. Сучасна українська література (http://ukrlit.kma.mk.ua). 1. Український центр (http://ukrcenter.com).
 1. Мережева бібліотека української літератури (http://www.ukrib.km.ru).

 2. http://www. kobzar.info .

 3. http://linguist. univ. kiev.ua .

 4. http://ukrainskamova.narod.ru

 5. http://www.akademia – ps.com.ua

 6. http://www.vintest/org.ua. 


Сергієнко А.А.


Про проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з педагогіки і психології у 2013/2014 навчальному році

в Дніпропетровській області
ІІ (районний, міський) етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з педагогіки і психології проводиться серед учнів 11 класів. 29.12.2013 р. за завданнями Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

Дисципліна "Основи психології та педагогіки" інтегрує знання про індивідуальний світ людини, взятий у психологічних закономірностях його розвитку та функціонування (психологічний аспект), та знання щодо функцій та механізмів управління розвитком людини (педагогічний аспект). Основу елементів бази знань даної дисципліни мають складати категорії та поняття, що розкривають психологічну сутність людини, особливості психічних явищ, закономірності розвитку психічних властивостей та основи педагогічного впливу.

Засвоєння "Основ психології та педагогіки" має забезпечити:

 • розуміння особистості як найвищої цінності суспільства;

 • володіння основними термінами та поняттями психології та педагогіки на рівні відтворення, тлумачення та використання їх у повсякденному житті;

 • усвідомлення та розуміння індивідуальних психічних особливостей;

 • набуття навичок та формування вмінь застосування набутих знань з психології та педагогіки для ефективного вирішення особистих та професійних проблем.Рекомендуємо ІІ етап (районний, міський) олімпіади проводи одним туром. До участі в ІІ етапі олімпіади допускаються учні, які стали переможцями І етапу.
Укладені до ІІ етапу олімпіади завдання за структурою можуть бути такими:

 • тести психолого-педагогічної спрямованості із закритими відповідями;

 • ситуативні тестові завдання психолого-педагогічної тематики на загальну ерудицію із закритими відповідями;

 • аналіз, оцінка та обґрунтування проблемної психолого-педагогічної ситуації з відкритою відповіддю;

 • есе про професію педагога, психолога: Доведіть чи спростуйте слова… Свої міркування оформіть як зв'язне висловлювання (сформулюйте тезу, наведіть 2-3 переконливі докази, приклади з художньої літератури, історії чи життя; висловлювання завершіть висновком).

На виконання завдань відводиться дві години, з них – одна година – на тестові завдання закритої форми і одна година – на завдання з відкритою відповіддю.

Рекомендації щодо підготовки учнів до олімпіади

Підготовка учнів до участі в олімпіаді з педагогіки та психології здійснюється в рамках викладання навчального предмету «Психологія» за програмою, рекомендованою Міністерством освіти і науки та спорту України [Максименко, С. Д. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Психологія. 11 клас [Текст] / С. Д. Максименко, С. І. Болтівець, О. В. Губенко, С. О. Мусатов, О. С. Науменко, О. С. Нечаєва, Я. Є. Стемківська, М.-Л. А. Чепа. – К., 2011]. Учням також рекомендуємо повторити теми навчальних програм предметів біологія, основи здоров’я, етика, у яких вивчаються психолого-педагогічні поняття.

На підготовчому етапі необхідно ознайомити учнів з усіма типами олімпіадних завдань (тести, психолого-педагогічний аналіз ситуацій із шкільного або реального життя, твір-роздум, конспект уроку). При написанні есе необхідно продемонструвати психолого-педагогічне мислення, особистісне ставлення, мовну грамотність, вміння логічно, зв'язно, обґрунтовано викладати матеріал, підтверджувати свою думку прикладами тощо. При аналізі проблемної психолого-педагогічної ситуації необхідно продемонструвати вміння аналізувати та оцінювати проблемну ситуацію, обґрунтовувати власну думку з опорою на психологічні теорії, закони, закономірності, поняття.

Готуючись до виконання тестів психолого-педагогічної спрямованості та ситуативних тестових завдань психолого-педагогічної тематики на загальну ерудицію із закритими відповідями рекомендуємо звернути увагу на наступні питання:
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Методичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2013/2014 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо підготовки та проведення Першого уроку...
Новий 2013-2014 навчальний рік у загальноосвітніх навчальних закладах України розпочнеться з урочистостей, присвячених Дню знань

Методичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2013/2014 навчальному році iconІнформуємо, що 1 листопада 2011 року з 10: 00 до 18: 00 буде проходити...
Всеукраїнських учнівських олімпіад з української мови та літератури, історії, світової літератури, математики, астрономії, хімії,...

Методичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2013/2014 навчальному році iconНаказ
Міністерством юстиції України 17 листопада 2011 року №1318/20056, наказу уон від 11 вересня 2012 року №507 «Про проведення І етапу...

Методичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2013/2014 навчальному році iconНаказ
Про участь у тренувальних зборах переможців ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін

Методичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2013/2014 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо вивчення історії та суспільно-гуманітарних...
«Суспільствознавство», а саме: «Метою навчання історії в загальноосвітній школі є формування в учнів ідентичності та почуття власної...

Методичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2013/2014 навчальному році iconМетодичні рекомендації до проведення Першого уроку у 2012/2013 навчальному...
Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського

Методичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2013/2014 навчальному році iconСписок переможців ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад Українська мова й література

Методичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2013/2014 навчальному році iconСписок переможців ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад Українська мова й література

Методичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2013/2014 навчальному році iconДеякі питання організації виховної роботи у 2012/2013 навчальному році
Міністерство надсилає для практичного використання методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах...

Методичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2013/2014 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо вивчення географії в загальноосвітніх...
Методичні рекомендації щодо вивчення географії в загальноосвітніх навчальних закладах у 2011 – 2012 навчальному році

Додайте кнопку на своєму сайті:
документи


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
www.uchenik-ua.com